תקנון השימוש והרכישה באתר

1.1 אתר ayallastudio (להלן: "האתר")  משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

האתר פועל ברשיון אקו"ם ומגן על זכויות היוצרים.

האתר ניבדק בקפידה ע"י חברות כרטיסי האשראי ונמצא אמין ובטוח למסחר, ועל כן קיבל היתר פעילות מטעמן של חברות כרטיסי האשראי.

1.2 ההוראות בתקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ayallastudio. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובתשומת לב יתרה.

1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.1 ayallastudio מאפשרת לך לרכוש פלייבקים,מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר,בצורה פשוטה,מהירה ונוחה.

2.2 עבור כל מוצר ו/או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ואת מחיר המכירה (להלן "דף המוצר").

2.3 כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או שירות יש תחילה לבחור את המוצר ו/או השירות. לאחר הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים כגון שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הרכישה". כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות חובה להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל ayallastudio  להבטיח את ביצוע הרכישה. יובהר כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.4 לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם בשרת האתר ובמחשבי ayallastudio.

חיוב מבצע הרכישה בגין עלות המוצר ו/או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

2.5 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי,ההזמנה אינה תקפה ואינה מחייבת את ayallastudio  לספק את השירות/המוצר.

3.1. ayallastudio לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מתקלה בשרת,באתר,מתקלת תקשורת אחרת כלשהיא,מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של ayallastudio לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

חשוב להבהיר: אין התחייבות מצידנו לתת מענה בכל עת ובכל שעה. לכן, כאשר הינכם רוכשים פלייבק דרך האתר שלא בשעות הפעילות של מוקד התמיכה, עליכם לקחת בחשבון שאם קרתה תקלה כלשהי, היא תטופל רק במועד הבא של חידוש פעילות המוקד.

3.2. משלוח בדואר מתייחס אך ורק למשלוח דואר בתחומי מדינת ישראל.

3.3 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.4 דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ayallastudio לגבות את דמי המשלוח כבר בתשלום הראשון.

3.5 כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

יובהר שכאשר המוצר הנמכר הינו קובץ שמועבר אוטומטית ומיידית למבצע הרכישה עם ביצוע הפעולה,חלים על העסקה התנאים הבאים:

א. אם המוצר ו/או השירות טרם נמסרו ו/או נשלחו למבצע הרכישה, מבצע הרכישה יהיה רשאי לחזור בו מביצוע הרכישה במשך 14 יום מרגע ביצוע הרכישה באתר, וזאת ע"פ ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

ב. אם המוצר ו/או השירות כבר נמסרו / הועברו / נשלחו למבצע הרכישה – לא יוכל לחזור בו מביצוע הרכישה ויהיה חייב בתשלום מלא עבור המוצר/ השירות שרכש.

4.1. מצבע הרכישה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

4.2 מבצע הרכישה הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4.3. מבצע הרכישה הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.4. מבצע הרכישה הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .

4.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ayallastudio, רשאית למנוע ממצע הרכישה מלרכוש מוצרים/שירותים באתר, באמצעות חסימה שלו בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.5.1 מבצע הרכישה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

4.5.2 מבצע הרכישה הפר תנאי מתנאי התקנון;

4.5.3 מבצע הרכישה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4.5.4 מבצע הרכישה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ayallastudio או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג' כלשהו.

4.5.5 בכוונת מבצע הרכישה לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו בכל דרך או צורה שהיא.

5.1. כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

מעבר לשימוש הנ"ל ayallastudio מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ayallastudio תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

5.2 ayallastudio  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, ayallastudio לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5.3 בהרשמה לאתר, הנך מסכים לכך שלכתובת הדואר האלקטורני שהזנת בתהליך ההרשמה לאתר, יישלחו עדכונים, ותכנים פרסומיים מטעם מפעילי האתר.

6. ayallastudio היא המחליטה הבלעדית על תוכן האתר ותציג תכנים,מוצרים ושירותים באתר לפי בחירתה וראות עיניה בלבד.

7. ayallastudio שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע מוצרים ושירותים מן האתר, וכן לשנות מחירי מוצרים בכל עת וללא התראה מראש.

8. ayallastudio תשתדל ליישב כל מחלוקת בין הצדדים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. במידה ולא תיושב המחלוקת, תועבר ההכרעה לדין ע"פ חוקי מדינת ישראל, לבית משפט המוסמך בנתניה בלבד.

9. באם נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את ayallastudio. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

על מבצע הרכישה לקרוא בעיון את פרטי המוצר לפני ביצוע הרכישה.

10. מבצע הרכישה מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ayallastudio ,בעליה, ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או צד ג' כלשהו הקשור לאתר, והוא פוטר אותם בזאת מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת שמישותו,איכותו, אופיו,השימוש בו, ו/או איחור באספקתו.

11. באם יבקש מבצע הרכישה לפנות בבקשת עזרה ו/או הבהרה, ו/או דרישה כלשהי , יעשה זאת בפניה למפעילי האתר באמצעות דף יצירת קשר המופיע בתפריט האתר, וינסח הודעה קצרה למפעילי האתר בה הוא מפרט את רצונו. ayallastudio אינה מתחייבת על זמן התגובה לפניות, אך תעשה ככל האפשר לחזור במהירות האפשרית עם תגובה כלשהי לפניה שנעשתה.

11. כל הזכויות שמורות ayallastudio. אין לצלם,להעתיק,לשכפל, להקליט, ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל על כך אישור מראש,בכתב, מאת ayallastudio

12. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10/2/2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י ayallastudio, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.